วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกตำแหน่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา 
1. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 • ป.ตรี ทางด้านไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีทางการโทรทัศน์ นวัตกรรมการศึกษา โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สื่อข่าว 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 
 • ป.ตรี/ป.โท นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสังคมศาสตร์)
 • เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการประกาศและรายงานข่าวสด เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และการอ่าน ฟังเสียงจากคณะกรรมการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้ง
 • มีความสามารถในการจัดทำข่าว สกู๊ปข่าว รายงานข่าว และประกาศข่าวได้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Office และพิมพ์ดีดได้คล่องแคล่ว
 • มีความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และติดตามข่าวสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด
3. ผู้ประสานงานด้านรายการโทรทัศน์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 • ป.ตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ครุศาสตร์(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานผลิตรายการโทรทัศน์
สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สอบถามโทร.0 2357 3100 ต่อ 3109-12

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  (Human Resource Information System (HRIS)) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน (ปวช.ฯ) จำนวน 8 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปวช.) จำนวน 9 อัตรา
 • เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน (ปวช.ฯ) จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา
 • นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 7 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุ่น) (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://hris.parliament.go.th/job/#  ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559
ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. คนสวน
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. พนักงานทั่วไป
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
3. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์
4. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. เจ้าหน้าที่ตัดต่อออกอากาศ
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือการถ่ายภาพยนต์
6. เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
จำนวน : 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกราฟฟิก
7. ผู้สื่อข่าว
จำนวน : 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสังคมศาสตร์
8. ผู้ประสานงานด้านรายการโทรทัศน์
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือ ครุศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
9. เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟฟิกหรือการออกแบบเว็บไซต์
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ ณกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2357 3100 ต่อ 3109-12
เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  (Human Resource Information System (HRIS)) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 8 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน-3 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานบริการ (ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานเรียงพิมพ์ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างภาพ (ปวส.-ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการกฏหมาย (ปริญญาโท) จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://hris.parliament.go.th/job/index.php?bSUzRDE=  ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน-3ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โทร. 02-3573100 ต่อ 3109-12 ในวันและเวลาราชการ


เปิดสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร            
สถานที่สอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                
ประกาศผลสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร              
รายงานตัว  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร           
ติดต่อ สำนักงานเลขาธิกาสภาผู้แทนราษฎร      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น