วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกตำแหน่ง


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559
ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. คนสวน
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. พนักงานทั่วไป
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
3. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์
4. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. เจ้าหน้าที่ตัดต่อออกอากาศ
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือการถ่ายภาพยนต์
6. เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
จำนวน : 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกราฟฟิก
7. ผู้สื่อข่าว
จำนวน : 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสังคมศาสตร์
8. ผู้ประสานงานด้านรายการโทรทัศน์
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือ ครุศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
9. เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟฟิกหรือการออกแบบเว็บไซต์
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ ณกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2357 3100 ต่อ 3109-12
เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  (Human Resource Information System (HRIS)) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 8 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน-3 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • พนักงานบริการ (ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานเรียงพิมพ์ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
  • ช่างภาพ (ปวส.-ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการกฏหมาย (ปริญญาโท) จำนวน 3 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://hris.parliament.go.th/job/index.php?bSUzRDE=  ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน-3ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โทร. 02-3573100 ต่อ 3109-12 ในวันและเวลาราชการ

เปิดสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร            
สถานที่สอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                
ประกาศผลสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร              
รายงานตัว  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร           

ติดต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น